Finn Ut Antall Engel

En oversikt over koding av minne og er det farligKilde: rawpixel.comMenneskets hukommelse er en fascinasjon og livpåvirkende organisme. Uten hukommelsen ville det være umulig for folk å fungere og utføre sine daglige aktiviteter. Imidlertid går minner gjennom de forskjellige prosessene, spesielt når de lagres og bearbeides i hjernen. Kodingen av minnet skjer når'than oppfattet bruksgjenstand eller interesse blir omgjort til en konstruksjon som kan lagres i hjernen og tilbakekalles senere fra kort- eller langtidshukommelse. 'Koding er en av de mest grunnleggende hukommelsesrelaterte evnene. Ulike erindringer blir kodet inn i sinnet hver dag, uavhengig av om folk er bevisst eller ubevisst bevisst.311 betyr bibel

Minnekoding forklart

Nettsiden,Menneskelig minne, bekrefter at kodingen av minnet begynner via sensorisk oppfatning. I lekmannsbetingelser, når et bestemt minne begynner å få oppmerksomhet, skaper den menneskelige hjerne en stor mengde nevroner, noe som får minnet til å bli kodet. Videre spiller følelser en betydelig rolle i kodingsprosessen. Dette er grunnen til at folk flest har en tendens til å danne sterkere minner om hendelser og omstendigheter som har betydelig betydning for dem, på godt og vondt. Den emosjonelle faktoren i minnekoding er også hvorfor det er vanskeligere for mennesker å huske saker som er lite eller ingen betydning i deres sinn. På noen måter knytter dette seg til sensorisk oppfatning.

I forklaringen av minnekoding er det viktig å merke seg de forskjellige delene av hjernen og de påfølgende rollene de spiller i prosessen. Først og fremst kommer hippocampus; dette elementet i hjernen undersøker til slutt minner under kodingsprosessen, og bestemmer deretter om de skal sorteres i kortsiktige eller langsiktige minner eller ikke. Hippocampus er veldig viktig og spiller en viktig rolle i funksjonaliteten til det menneskelige minnet; der denne delen av hjernen som skulle bli skadet, ville det være umulig å danne nye minner. Klinisk er manglende evne til å danne nye minner kjent som anterograd amnesi.Typer minnekodingKilde: rawpixel.com

For å dele den tilsynelatende komplekse prosessen med minnekoding, er den delt inn i fire forskjellige kategorier.Lumenlæringlister opp hvilke typer minnekoder som visuelle, akustiske, forseggjørende og semantiske. Hver av kategoriene ovenfor spiller en viktig rolle i kodingen av minnet. Selv om folk ikke skjønner det, er de visuelle, akustisk, forseggjort og semantisk kodende for minner hver dag.Når hjernen visuelt koder for minner, behandler den forskjellige bilder og informasjon som gjelder visuelle sanser. Amygdala spiller en integrert rolle i visuell koding; først blir disse minnene plassert i det ikoniske minnet (en veldig kort type sensorisk minne som raskt blekner) og deretter lagret i langtidsminnet. Å hente telefonnumre på en kontaktliste, farger knyttet til forskjellige merker, eller hvor bestemte rom ligger hjemme hos deg, er eksempler på vellykkede, visuelt kodede minner.

Som navnet antyder, er akustiske kodede minner erindringer som er knyttet til hørsels- og hørselssanser. Gjentakelse (også referert til som fonologisk sløyfe) er avgjørende for at denne typen minner skal kodes i den menneskelige hjerne. Nødvendigheten av den fonologiske sløyfen er hvorfor folk flest pleier å huske teksten til favorittsangene sine. Å lytte til noe igjen og igjen, enten det er en tale, sang eller frase, øker sannsynligheten for at hjernen koder lyden som et langtidsminne.

Deretter kommer forseggjort koding; denne typen minnekoding kobler allerede behandlede minner til nyere informasjon og bestemmer deretter fellestrekk mellom de to. Tro det eller ei, vellykket forseggjort koding styrker opprettholdelsen av langsiktige erindringer. Denne versjonen av koding er i stor grad hvorfor folk har en tendens til å huske situasjoner eller hendelser som opprettholder koblinger til sterke følelser, uansett om følelsene er positive eller negative.Semantisk koding er i stor grad avhengig av organisering av segmenter av informasjon og strategier som brukes til å forbedre erindringsevnen. Som tidligere nevnt er repetisjon eller pågående eksponering en av de beste effektive teknikkene som forbedrer folks evner til å huske forskjellige biter av informasjon. Noen gode eksempler på semantisk kodede minner inkluderer å huske et hus basert på fargen, huske forskjellige butikker etter sine valgte farger og knytte visse farger til ens favorittmat.

Minner som er kodet av visuelle, akustiske, forseggjorte og semantiske midler, spiller hver sin rolle i kvaliteten på det menneskelige minnet. Faktisk er koding det aller første trinnet med lagring av minne. Uten muligheten til å kode minner, ville ingen kunne huske forskjellige livshendelser, følelser eller individ. Hver versjon av minnekoding spiller en rolle i prosessering og overføring av forskjellige erindringer til den delen av hjernen som lagrer langsiktige erindringer.Er minnekoding farlig?Kilde: rawpixel.comI og for seg selv er ikke minnekoding farlig. Uten evnen til å kode minner ville menneskers evne til å fungere praktisk talt umulig. Men når prosessen med å kode minner blir skadet eller på annen måte kompromittert, kan dette være veldig farlig, avhengig av alvorlighetsgraden av skade. Ekstra intel fraLumenlæringforklarer hvorfor; denne spesielle kilden sammenligner minnekoding med å lagre dokumenter i en datafil. På overflaten høres dette ganske enkelt ut, men i virkeligheten er det ikke. Akkurat som dokumentfiler skal være komplette og lagret i riktig mappe, gjelder det samme prinsippet når minner blir kodet.

Tidligere studier og funn fra spesialister har allerede bestemt at ikke alle minner er nøyaktige. Faktisk er menneskelige minner svært utsatt for forvrengning. Presentasjonen av ny informasjon, kraften i forslag og mange andre faktorer kan påvirke minner som allerede er kodet. Denne sårbarheten øker betraktelig med tiden. Gitt, dette betyr ikke at hvert eneste langtidshukommelse er endret eller unøyaktig, men det betyr ganske enkelt at langsiktige minner KAN endres under de rette omstendighetene.Selv om prosessen med å kode minner ikke iboende er farlig, kan manipulasjonen av denne prosessen være spesielt skadelig. Implementering av falske minner er en form for kodingsmanipulering og kan ha alvorlige effekter. Den menneskelige hjerne behandler automatisk informasjon som den mottar, uavhengig av om nevnte opplysninger er sanne eller usanne. Hvis tvangen er intens nok, kan falske erindringer overstyre tidligere kodet og lagret informasjon. Denne typen manipulasjon er farlig; det kan føre til at ofre betrakter venner som fiender, glemmer kritiske minner og ellers engasjerer seg i tvilsom oppførsel som ikke er karakter for dem.

engel nummer 34 betydning

Et siste ord

Mange tar minnekoding for gitt. Selv om denne prosessen er medfødt og automatisk, spiller også menneskets sinn en rolle. Sunnere sinn er mye mer sannsynlig å kode forskjellige opplysninger med en raskere og overlegen hastighet. Videre er kvaliteten og presisjonen til kodede minner vanligvis bedre. Imidlertid kan forskjellige faktorer som livskvalitet, ernæring osv. Påvirke kaliber av kodede minner. Derfor anbefales folk sterkt å ta godt vare på seg selv, trene, spise godt og omgi seg med positive mennesker, miljøer og muligheter.

5555 åndelig betydning

De foregående rådene gjelder spesielt for eldre mennesker. Dessverre har kvaliteten på kroppen og sinnet en tendens til å synke med alderen. Derfor blir viktigheten av sunne og næringsrike livsstilsvaner og miljøer enda viktigere for eldste.Harvard Healthlister opp lesing, maling, tegning, trening, ordoppgaver, sterke sosiale nettverk og moderat til lavt inntak av alkohol som utmerkede måter for et eldre individ å opprettholde robust mental helse og bevare hjernenes 'ungdom'.

Kilde: malmstrom.af.mil

Forbindelse med andre mennesker (derav tidligere nevnte sterke sosiale nettverk) spiller en betydelig rolle i kvaliteten på ens mentale helse. Dette er spesielt viktig i tider der livet er stressende, usikkert eller på annen måte vanskelig. Sannheten i saken er at gode og dårlige tider er uunngåelige uansett hvor sunn noen er.

I mange tilfeller kan det være spesielt nyttig og fordelaktig å sitte sammen med en rådgiver eller terapeut. Individer som faller inn under kategoriene ovenfor, har tjent penger på å veilede mennesker og hjelpe dem i deres oppdrag for å oppnå lykke og leve sitt beste liv. Hver person hadde sine unike prøvelser og trengsler; den gode nyheten er at vi ikke trenger å gå gjennom disse tingene alene. Det er alltid noen der ute som vil være til hjelp.

Her påBetterHelp, å gi hjelp til de som trenger det, og dermed forbedre deres livskvalitet er vår høyeste prioritet. Vi er stolte av å være til hjelp for alle mennesker som når ut til oss.

Du kan kontakteBetterHelpnår som helst ved å klikke her.

Del Med Vennene Dine: