Somatic Delusions: Sensing The Signs

Folk som opplever somatiske vrangforestillinger, synes det er umulig å se at tankene deres er uvirkelige. Lær hvordan du fornemmer tegn og symptomer nå.

Hjelp! Jeg hører stemmer i hodet mitt!

Hva gjør du når en elsket sier: 'Jeg hører stemmer i hodet mitt'? Forstå hva som forårsaker stemmene og hvorfor dette problemet ikke alltid skyldes en psykisk lidelse.