30 kjente personer med ADHD

Det har vært mange kjente personer med ADHD. Hvordan gjorde de krykken om til sin styrke? Vi er her for å liste dem og utdype livet deres.

ADHD-C: Forståelse av kombinert ADHD

Hva er ADHD-C? Hvordan er det forskjellig fra vanlig ADHD? Hvis du er forvirret med forskjellene, kan vi hjelpe deg med å finne ut av det og la deg leve bedre.

Er ADHD og OCD relatert?

ADHD og OCD: hva er sammenhengen? Noen ganger kan du være begge deler. Er det en tilfeldighet, eller spiser den ene inn i den andre? Hvis du er forvirret, forklarer vi det.