Ungdomsalder og hva det betyr

En beskrivende presentasjon av ungdomsalderen for å vise videre når en ungdom blir voksen; presentere de grå områdene i overgangsfasen.

18 områder med normal ungdomsadferd

Denne artikkelen oppregner hva som regnes som normal ungdomsatferd. Dette gir deg en ide om hvordan du kan forholde deg til tenårene bedre og gjenkjenne når du skal få hjelp.

En oversikt over ungdomsdefinisjonen

Denne artikkelen gir en forståelse av hva definisjon av tenårene er; hva som skjer i denne fasen og råd til håndtering av tenåringer i denne perioden.

Å takle mobbing i skolene

Denne artikkelen presenterer de forskjellige typene mobbing (mobbing i skolene, spesielt) og dens oversikt; ulike metoder for å løse mobbing.