Blir du mobbet? 5 eksempler på mobbing

Mobbing tar mange former, hvorav noen er subtile og vanskelig å oppdage. Her er noen eksempler på mobbing for å hjelpe deg med å oppdage det når det oppstår.

Hvordan håndtere voksenmobbing

Mobbing skjer med mennesker i alle aldre, inkludert voksne. Hvis du har blitt mobbet, er det måter å takle oppførselen på. Lær hvordan du skal håndtere giftig oppførsel.

Hvordan håndtere mobber effektivt

Det er teknikker du kan bruke for å håndtere mobbing. Du trenger ikke å godta misbruk. Lær hvordan du setter grenser og holder fast ved deg selv med mobbere.

Viktigheten av en kultur mot mobbing

Forekomsten og alvorlighetsgraden av mobbing er påvirket av kulturelle faktorer. Bekjemp ild med ild ved å fremme en antimobbekultur i samfunnet ditt.