Kronisk vs. Akutt depresjon

Det er en forskjell mellom akutt og kronisk depresjon. Den ene plutselig begynner mens den andre kommer tilbake i gjentatte episoder. Les mer om depresjon her.

Klinisk depresjonstest og diagnose

Tristhet kan tas lett på. Men hva gjør du hvis du har intense, langvarige anfall av depresjon? Her er et eksempel på depresjonsspørreskjema.